انتصاب دکتر فرهاد حسین‌زاده لطفی به عنوان معاون امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی چاپ
يكشنبه ، 14 تیر 1394 ، 10:44

AMOZESHY94رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با صدور حکمی معاون امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی این دانشگاه را منصوب کرد. وی همچنین در احکامی جداگانه سرپرستان 5 واحد دانشگاهی را در سمت‌های خود ابقا کرد.

 

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، دکتر حمید میرزاده در حکمی دکتر فرهاد حسین‌زاده لطفی را به عنوان معاون امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی منصوب کرد.

 

وی در حکم خود خطاب به حسین‌زاده لطفی آورده است: نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجربه جنابعالی به موجب این حکم به عنوان معاون امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی منصوب می‌شوید، امید است با توکل به خداوند متعال و با صداقت‌کاری، امانتداری و قانون‌مندی در انجام امور محوله موفق باشید.

حسین زاده لطفی پیش از این، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی بود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی همچنین در نامه‌ای از زحمات دکتر حسین غریبی در دوران مسئولیت معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه قدردانی کرده است.

میرزاده در نامه‌ای از زحمات دکتر مهرداد نوابخش در دوران مسئولیت معاون هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران نیز قدردانی و این عضو هیات علمی واحد علوم و تحقیقات تهران را به سمت سرپرستی واحد تهران مرکزی منصوب کرد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی همچنین در احکام جداگانه دیگر دکتر محمدفقیه حبیبی، سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه، جابر محمد موسایی، سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز، دکتر کامران امینی، سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تیران، دکتر علی شریف زاده، سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا و دکتر مهران مجلسی، سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر را در سمت‌های خود ابقا کرد.

وی ابراز امیدواری کرده است نامبردگان با توکل به خداوند متعال و با صداقت کاری، امانتداری و قانونمندی در انجام امور محوله موفق باشند.