دکتر حمید میرزاده در حکمی دکتر مرتضی احسانی را به سمت معاون اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی منصوب کرد چاپ
چهارشنبه ، 10 تیر 1394 ، 09:52

EDARIMALI94

newsدکتر حمید میرزاده در حکمی دکتر مرتضی احسانی را به سمت معاون اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی منصوب کرد.وی در این حکم خطاب به احسانی آورده است: نظر به مراتب تعهد،‌ تخصص و تجربه جنابعالی به موجب این حکم به عنوان معاون اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی منصوب می‌شوید. امید است با توکل به خداوند متعال و صداقت کاری، امانتداری و قانونمندی در انجام امور محوله موفق باشید.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در حکمی دیگر، مهندس سیدمحمد ابریشمی‌نیا، معاون سابق اداری و مالی دانشگاه را به عنوان مشاور خود در امور اداری و مالی منصوب کرد.میرزاده همچنین در نامه‌ای از زحمات دکتر عباسعلی نورا در دوران مسئولیت مشاور ریاست و دبیر ستاد نمایندگان ریاست دانشگاه آزاد اسلامی در استان‌ها قدردانی کرد.