ديدار نوروزي هيات رئيسه دانشگاه آزاد اسلامي واحدهاي مشهد وتربت حيدريه با نماينده تام الاختيار رياست عاليه دانشگاه در استان هاي خراسان مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط آقاي مسعود رضا زاده   
يكشنبه ، 16 فروردين 1394 ، 14:40
heyat_reeseh_mashhad_8_480x320ديدار نوروزي هيات رئيسه دانشگاه آزاد اسلامي واحدهاي  مشهد وتربت حيدريه با نماينده تام الاختيار رياست عاليه دانشگاه در استان هاي خراسان رضوي، شمالي و جنوبي در محل سالن اجتماعات ستاد هماهنگي استان خراسان رضوي


heyat_reeseh_mashhad_3_480x320

heyat_reeseh_mashhad_9_480x320

heyat_reeseh_mashhad_4_480x320

heyat_reeseh_mashhad_6_480x320

heyat_reeseh_mashhad_7_480x320

heyat_reeseh_mashhad_5_480x320