گزارش تصویری برگزاری سمینار بستن حساب های پایان سال 1393 مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط آقاي مسعود رضا زاده   
چهارشنبه ، 29 بهمن 1393 ، 10:23
bastan_hesabha

bastan_hesabha_1

bastan_hesabha_7

bastan_hesabha_6

bastan_hesabha_2

bastan_hesabha_5

bastan_hesabha_3

bastan_hesabha_4