تجليل از ده پ‍ژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد تربت جام چاپ
نوشته شده توسط آقاي مسعود رضا زاده   
چهارشنبه ، 17 دی 1393 ، 17:18

pajohesy_4_480x320

pajohesy_1_480x320

دكتر عليرضا رجايي رياست دانشگاه آزاد اسلامي واحد تربت جام در مراسم تجليل از پژوهشگران برتر سال93 واحد ضمن ابراز خرسندي ا ز  فعاليت هاي علمي و پژوهشي انجام شده در دانشگاه آزاد اسلامي تربت جام  به نقش اساسي طرح ها و مقالات علمي و پژوهشي اساتيد و دانشجويان در تحقق سياست ها و اهداف كشور در عرصه هاي مختلف اشاره نمود و اظهار داشت: رسالت مهم دانشگاه ها  در گذشته بيشتر معطوف به فعاليت هاي آموزشي بود و در ده سال اخير  به توليد علم توجه گرديد و اخيرا نيز با توجه به فراواني مقالات و طرح هاي پژوهشي ارائه شده ، توليد ثروت و فن آوري در راس فعاليت هاي مراكز آموزش عالي قرار گرفته است. وي در ادامه با اشاره به جايگاه علمي دانشگاه آزاد اسلامي در كشور امكانات و توانمندي هاي دانشگاه آزاد اسلامي را با توجه به قدمتش در مقايسه با ساير دانشگاه ها قابل تقدير دانست و  خاطر نشان كرد:  دانشگاه آزاد اسلامي با  كسب رتبه اول كشوري در ارائه مقالات و توليد علم ثابت كرد كه در عرصه توليد ثروت از علم نيز مي تواند موفق تر از ساير دانشگاه ها  عمل نمايد.

pajohesy_3_480x320

دكتر عليرضا رجايي در ادامه افزود: اميدواريم به همت اساتيد و دانشجويان نخبه همراه با تاسيس شركت هاي دانش بنيان  در آينده اي نچندان دور شاهد موفقيت هاي چشمگير دانشگاه آ‍زاد اسلامي در عرصه توليد ثروت براي كشور عزيزمان ايران باشيم. وي در خاتمه  از زحمات همکارانش در حوزه پژوهشی واحد تشكر و قدرداني نمود. دکتر سيد هاشم حسيني معاون پژوهش و فن آوري  واحد تربت جام  در این مراسم که به مناسبت هفته پژوهش در سالن اجتماعات  شهید ساربانی دانشگاه برگزار گردید. ضمن ارائه گزارش ازعملکرد یکساله حوزه پژوهشی واحد از افزایش طرح های پژوهشی و چاپ مقالات اساتید و دانشجویان در مجلات علمی و پژوهشی داخلی وخارجی وهمچنين isi  خبر داد.در پايان از ده  پژوهشگر برتر واحد تربت جام و همچنين  امير شمس عضو هيئت علمي گروه حسابداري دانشگاه به عنوان پژوهشكر برگزيده خراسان رضوي با اهداء لوح و هدايا تجليل به عمل آمد.

 

pajohesy_2_480x320