نشست مشترک شورای اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی و روسا و معاونین ادرای ومالی واحدها و مراکز استان های خراسان چاپ
نوشته شده توسط آقاي مسعود رضا زاده   
شنبه ، 1 شهریور 1393 ، 10:59
01_7
به گزارش روابط عمومی هیات امنای استان خراسان رضوی، در این نشست که با حضور جناب آقای ابریشمی نیا معاون محترم اداری مالی دانشگاه و نماینده محترم تام الاختیار ریاست دانشگاه در هیات امنای استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی در محل آمفی تاتر دانشکده فنی و مهندسی واحد مشهد برگزار گردید، وضعیت نیروهای انسانی فاقد مجوز شاغل در برخی از واحدها و مراکز مورد بررسی و تصمیم گیری قرارگرفت.همچنین وضعیت نیروهای انسانی که در قالب شرکت های پیمانکاری با واحدها همکاری می نمایند مورد بررسی و تعیین تکلیف قرار گرفت.
01

01_8

01_5
01_3
01_9
01_6
01_10
01_12


01_4
01_2
01_11

02_4

02_3

02_1

02

02_2