معرفی پرسنل دبیرخانه هیات امنای استان خراسان رضوی
riasat
riasat_01
فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 آدرس و شماره تلفن آقاي مسعود رضا زاده 2052
2 آموزشی و دانشجویی آقاي مسعود رضا زاده 1076
3 آموزش نیروی انسانی آقاي مسعود رضا زاده 1117
4 حوزه عمرانی آقاي مسعود رضا زاده 860
5 دبیرخانه هیات جذب آقاي مسعود رضا زاده 797
6 حوزه فرهنگی آقاي مسعود رضا زاده 1694
7 حوزه پژوهشی آقاي مسعود رضا زاده 1118
8 حوزه ریاست آقاي مسعود رضا زاده 2119
9 دبیرخانه هیات اجرایی جذب آقاي مسعود رضا زاده 1828
10 حوزه اداری ومالی آقاي مسعود رضا زاده 2128