معرفی پرسنل دبیرخانه هیات امنای استان خراسان رضوی
riasat
riasat_01
فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 آدرس و شماره تلفن آقاي مسعود رضا زاده 2316
2 آموزشی و دانشجویی آقاي مسعود رضا زاده 1254
3 آموزش نیروی انسانی آقاي مسعود رضا زاده 1319
4 حوزه عمرانی آقاي مسعود رضا زاده 1021
5 دبیرخانه هیات جذب آقاي مسعود رضا زاده 911
6 حوزه فرهنگی آقاي مسعود رضا زاده 1896
7 حوزه پژوهشی آقاي مسعود رضا زاده 1343
8 حوزه ریاست آقاي مسعود رضا زاده 2355
9 دبیرخانه هیات اجرایی جذب آقاي مسعود رضا زاده 2026
10 حوزه اداری ومالی آقاي مسعود رضا زاده 2318