معرفی پرسنل دبیرخانه هیات امنای استان خراسان رضوی
riasat
riasat_01
فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 آدرس و شماره تلفن آقاي مسعود رضا زاده 2388
2 آموزشی و دانشجویی آقاي مسعود رضا زاده 1301
3 آموزش نیروی انسانی آقاي مسعود رضا زاده 1358
4 حوزه عمرانی آقاي مسعود رضا زاده 1061
5 دبیرخانه هیات جذب آقاي مسعود رضا زاده 943
6 حوزه فرهنگی آقاي مسعود رضا زاده 1937
7 حوزه پژوهشی آقاي مسعود رضا زاده 1412
8 حوزه ریاست آقاي مسعود رضا زاده 2412
9 دبیرخانه هیات اجرایی جذب آقاي مسعود رضا زاده 2070
10 حوزه اداری ومالی آقاي مسعود رضا زاده 2360