معرفی پرسنل دبیرخانه هیات امنای استان خراسان رضوی
riasat
riasat_01
فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 آدرس و شماره تلفن آقاي مسعود رضا زاده 1771
2 آموزشی و دانشجویی آقاي مسعود رضا زاده 850
3 آموزش نیروی انسانی آقاي مسعود رضا زاده 887
4 حوزه عمرانی آقاي مسعود رضا زاده 635
5 دبیرخانه هیات جذب آقاي مسعود رضا زاده 627
6 حوزه فرهنگی آقاي مسعود رضا زاده 1434
7 حوزه پژوهشی آقاي مسعود رضا زاده 875
8 حوزه ریاست آقاي مسعود رضا زاده 1803
9 دبیرخانه هیات اجرایی جذب آقاي مسعود رضا زاده 1559
10 حوزه اداری ومالی آقاي مسعود رضا زاده 1889