معرفی پرسنل دبیرخانه هیات امنای استان خراسان رضوی
riasat
riasat_01
فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 آدرس و شماره تلفن آقاي مسعود رضا زاده 2565
2 آموزشی و دانشجویی آقاي مسعود رضا زاده 1402
3 آموزش نیروی انسانی آقاي مسعود رضا زاده 1445
4 حوزه عمرانی آقاي مسعود رضا زاده 1157
5 دبیرخانه هیات جذب آقاي مسعود رضا زاده 1027
6 حوزه فرهنگی آقاي مسعود رضا زاده 2020
7 حوزه پژوهشی آقاي مسعود رضا زاده 1525
8 حوزه ریاست آقاي مسعود رضا زاده 2527
9 دبیرخانه هیات اجرایی جذب آقاي مسعود رضا زاده 2176
10 حوزه اداری ومالی آقاي مسعود رضا زاده 2464