معرفی پرسنل دبیرخانه هیات امنای استان خراسان رضوی
riasat
riasat_01
فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 آدرس و شماره تلفن آقاي مسعود رضا زاده 2586
2 آموزشی و دانشجویی آقاي مسعود رضا زاده 1419
3 آموزش نیروی انسانی آقاي مسعود رضا زاده 1458
4 حوزه عمرانی آقاي مسعود رضا زاده 1169
5 دبیرخانه هیات جذب آقاي مسعود رضا زاده 1039
6 حوزه فرهنگی آقاي مسعود رضا زاده 2031
7 حوزه پژوهشی آقاي مسعود رضا زاده 1538
8 حوزه ریاست آقاي مسعود رضا زاده 2542
9 دبیرخانه هیات اجرایی جذب آقاي مسعود رضا زاده 2193
10 حوزه اداری ومالی آقاي مسعود رضا زاده 2478