معرفی پرسنل دبیرخانه هیات امنای استان خراسان رضوی
riasat
riasat_01
فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 آدرس و شماره تلفن آقاي مسعود رضا زاده 1731
2 آموزشی و دانشجویی آقاي مسعود رضا زاده 817
3 آموزش نیروی انسانی آقاي مسعود رضا زاده 853
4 حوزه عمرانی آقاي مسعود رضا زاده 606
5 دبیرخانه هیات جذب آقاي مسعود رضا زاده 604
6 حوزه فرهنگی آقاي مسعود رضا زاده 1396
7 حوزه پژوهشی آقاي مسعود رضا زاده 836
8 حوزه ریاست آقاي مسعود رضا زاده 1752
9 دبیرخانه هیات اجرایی جذب آقاي مسعود رضا زاده 1523
10 حوزه اداری ومالی آقاي مسعود رضا زاده 1851