معرفی پرسنل دبیرخانه هیات امنای استان خراسان رضوی
riasat
riasat_01
فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 آدرس و شماره تلفن آقاي مسعود رضا زاده 2428
2 آموزشی و دانشجویی آقاي مسعود رضا زاده 1327
3 آموزش نیروی انسانی آقاي مسعود رضا زاده 1384
4 حوزه عمرانی آقاي مسعود رضا زاده 1086
5 دبیرخانه هیات جذب آقاي مسعود رضا زاده 969
6 حوزه فرهنگی آقاي مسعود رضا زاده 1958
7 حوزه پژوهشی آقاي مسعود رضا زاده 1444
8 حوزه ریاست آقاي مسعود رضا زاده 2441
9 دبیرخانه هیات اجرایی جذب آقاي مسعود رضا زاده 2098
10 حوزه اداری ومالی آقاي مسعود رضا زاده 2388