معرفی پرسنل دبیرخانه هیات امنای استان خراسان رضوی
riasat
riasat_01
فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 آدرس و شماره تلفن آقاي مسعود رضا زاده 2604
2 آموزشی و دانشجویی آقاي مسعود رضا زاده 1431
3 آموزش نیروی انسانی آقاي مسعود رضا زاده 1469
4 حوزه عمرانی آقاي مسعود رضا زاده 1182
5 دبیرخانه هیات جذب آقاي مسعود رضا زاده 1050
6 حوزه فرهنگی آقاي مسعود رضا زاده 2043
7 حوزه پژوهشی آقاي مسعود رضا زاده 1559
8 حوزه ریاست آقاي مسعود رضا زاده 2559
9 دبیرخانه هیات اجرایی جذب آقاي مسعود رضا زاده 2209
10 حوزه اداری ومالی آقاي مسعود رضا زاده 2491