معرفی پرسنل دبیرخانه هیات امنای استان خراسان رضوی
riasat
riasat_01
فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 آدرس و شماره تلفن آقاي مسعود رضا زاده 2358
2 آموزشی و دانشجویی آقاي مسعود رضا زاده 1278
3 آموزش نیروی انسانی آقاي مسعود رضا زاده 1336
4 حوزه عمرانی آقاي مسعود رضا زاده 1043
5 دبیرخانه هیات جذب آقاي مسعود رضا زاده 928
6 حوزه فرهنگی آقاي مسعود رضا زاده 1917
7 حوزه پژوهشی آقاي مسعود رضا زاده 1378
8 حوزه ریاست آقاي مسعود رضا زاده 2386
9 دبیرخانه هیات اجرایی جذب آقاي مسعود رضا زاده 2053
10 حوزه اداری ومالی آقاي مسعود رضا زاده 2339