معرفی پرسنل دبیرخانه هیات امنای استان خراسان رضوی
riasat
riasat_01
فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 آدرس و شماره تلفن آقاي مسعود رضا زاده 1700
2 آموزشی و دانشجویی آقاي مسعود رضا زاده 785
3 آموزش نیروی انسانی آقاي مسعود رضا زاده 818
4 حوزه عمرانی آقاي مسعود رضا زاده 580
5 دبیرخانه هیات جذب آقاي مسعود رضا زاده 580
6 حوزه فرهنگی آقاي مسعود رضا زاده 1354
7 حوزه پژوهشی آقاي مسعود رضا زاده 803
8 حوزه ریاست آقاي مسعود رضا زاده 1716
9 دبیرخانه هیات اجرایی جذب آقاي مسعود رضا زاده 1493
10 حوزه اداری ومالی آقاي مسعود رضا زاده 1817