معرفی پرسنل دبیرخانه هیات امنای استان خراسان رضوی
riasat
riasat_01
فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 آدرس و شماره تلفن آقاي مسعود رضا زاده 1812
2 آموزشی و دانشجویی آقاي مسعود رضا زاده 882
3 آموزش نیروی انسانی آقاي مسعود رضا زاده 920
4 حوزه عمرانی آقاي مسعود رضا زاده 669
5 دبیرخانه هیات جذب آقاي مسعود رضا زاده 653
6 حوزه فرهنگی آقاي مسعود رضا زاده 1475
7 حوزه پژوهشی آقاي مسعود رضا زاده 912
8 حوزه ریاست آقاي مسعود رضا زاده 1862
9 دبیرخانه هیات اجرایی جذب آقاي مسعود رضا زاده 1605
10 حوزه اداری ومالی آقاي مسعود رضا زاده 1927