معرفی پرسنل دبیرخانه هیات امنای استان خراسان رضوی
riasat
riasat_01
فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 آدرس و شماره تلفن آقاي مسعود رضا زاده 2516
2 آموزشی و دانشجویی آقاي مسعود رضا زاده 1378
3 آموزش نیروی انسانی آقاي مسعود رضا زاده 1426
4 حوزه عمرانی آقاي مسعود رضا زاده 1129
5 دبیرخانه هیات جذب آقاي مسعود رضا زاده 1003
6 حوزه فرهنگی آقاي مسعود رضا زاده 2000
7 حوزه پژوهشی آقاي مسعود رضا زاده 1496
8 حوزه ریاست آقاي مسعود رضا زاده 2498
9 دبیرخانه هیات اجرایی جذب آقاي مسعود رضا زاده 2147
10 حوزه اداری ومالی آقاي مسعود رضا زاده 2438