معرفی پرسنل دبیرخانه هیات امنای استان خراسان رضوی
riasat
riasat_01
فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 آدرس و شماره تلفن آقاي مسعود رضا زاده 1859
2 آموزشی و دانشجویی آقاي مسعود رضا زاده 924
3 آموزش نیروی انسانی آقاي مسعود رضا زاده 954
4 حوزه عمرانی آقاي مسعود رضا زاده 702
5 دبیرخانه هیات جذب آقاي مسعود رضا زاده 678
6 حوزه فرهنگی آقاي مسعود رضا زاده 1523
7 حوزه پژوهشی آقاي مسعود رضا زاده 950
8 حوزه ریاست آقاي مسعود رضا زاده 1913
9 دبیرخانه هیات اجرایی جذب آقاي مسعود رضا زاده 1654
10 حوزه اداری ومالی آقاي مسعود رضا زاده 1960