معرفی پرسنل دبیرخانه هیات امنای استان خراسان رضوی
riasat
riasat_01
فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 آدرس و شماره تلفن آقاي مسعود رضا زاده 2470
2 آموزشی و دانشجویی آقاي مسعود رضا زاده 1352
3 آموزش نیروی انسانی آقاي مسعود رضا زاده 1409
4 حوزه عمرانی آقاي مسعود رضا زاده 1110
5 دبیرخانه هیات جذب آقاي مسعود رضا زاده 985
6 حوزه فرهنگی آقاي مسعود رضا زاده 1981
7 حوزه پژوهشی آقاي مسعود رضا زاده 1472
8 حوزه ریاست آقاي مسعود رضا زاده 2469
9 دبیرخانه هیات اجرایی جذب آقاي مسعود رضا زاده 2125
10 حوزه اداری ومالی آقاي مسعود رضا زاده 2415