معرفی پرسنل دبیرخانه هیات امنای استان خراسان رضوی
riasat
riasat_01
فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 آدرس و شماره تلفن آقاي مسعود رضا زاده 2265
2 آموزشی و دانشجویی آقاي مسعود رضا زاده 1215
3 آموزش نیروی انسانی آقاي مسعود رضا زاده 1276
4 حوزه عمرانی آقاي مسعود رضا زاده 985
5 دبیرخانه هیات جذب آقاي مسعود رضا زاده 889
6 حوزه فرهنگی آقاي مسعود رضا زاده 1856
7 حوزه پژوهشی آقاي مسعود رضا زاده 1292
8 حوزه ریاست آقاي مسعود رضا زاده 2303
9 دبیرخانه هیات اجرایی جذب آقاي مسعود رضا زاده 1988
10 حوزه اداری ومالی آقاي مسعود رضا زاده 2274