معرفی پرسنل دبیرخانه هیات امنای استان خراسان رضوی
riasat
riasat_01
فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 آدرس و شماره تلفن آقاي مسعود رضا زاده 1962
2 آموزشی و دانشجویی آقاي مسعود رضا زاده 1002
3 آموزش نیروی انسانی آقاي مسعود رضا زاده 1033
4 حوزه عمرانی آقاي مسعود رضا زاده 787
5 دبیرخانه هیات جذب آقاي مسعود رضا زاده 733
6 حوزه فرهنگی آقاي مسعود رضا زاده 1615
7 حوزه پژوهشی آقاي مسعود رضا زاده 1039
8 حوزه ریاست آقاي مسعود رضا زاده 2027
9 دبیرخانه هیات اجرایی جذب آقاي مسعود رضا زاده 1748
10 حوزه اداری ومالی آقاي مسعود رضا زاده 2044