معرفی پرسنل دبیرخانه هیات امنای استان خراسان رضوی
riasat
riasat_01
فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 آدرس و شماره تلفن آقاي مسعود رضا زاده 1906
2 آموزشی و دانشجویی آقاي مسعود رضا زاده 964
3 آموزش نیروی انسانی آقاي مسعود رضا زاده 989
4 حوزه عمرانی آقاي مسعود رضا زاده 741
5 دبیرخانه هیات جذب آقاي مسعود رضا زاده 707
6 حوزه فرهنگی آقاي مسعود رضا زاده 1562
7 حوزه پژوهشی آقاي مسعود رضا زاده 990
8 حوزه ریاست آقاي مسعود رضا زاده 1976
9 دبیرخانه هیات اجرایی جذب آقاي مسعود رضا زاده 1699
10 حوزه اداری ومالی آقاي مسعود رضا زاده 1999