معرفی پرسنل دبیرخانه هیات امنای استان خراسان رضوی
riasat
riasat_01
فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 آدرس و شماره تلفن آقاي مسعود رضا زاده 2119
2 آموزشی و دانشجویی آقاي مسعود رضا زاده 1124
3 آموزش نیروی انسانی آقاي مسعود رضا زاده 1174
4 حوزه عمرانی آقاي مسعود رضا زاده 909
5 دبیرخانه هیات جذب آقاي مسعود رضا زاده 837
6 حوزه فرهنگی آقاي مسعود رضا زاده 1755
7 حوزه پژوهشی آقاي مسعود رضا زاده 1177
8 حوزه ریاست آقاي مسعود رضا زاده 2181
9 دبیرخانه هیات اجرایی جذب آقاي مسعود رضا زاده 1889
10 حوزه اداری ومالی آقاي مسعود رضا زاده 2177