نخستین جلسه انتخاب روسای شوراهای تخصصی عمرانی، دانشجویی و فرهنگی، پژوهش و فناوری، اداری و مالی، آموزشی و تحصیلات تکمیلی استان خراسان رضوی چاپ
نوشته شده توسط آقاي مسعود رضا زاده   
يكشنبه ، 7 تیر 1394 ، 11:44

635710116596781389نخستین جلسه انتخاب روسای شوراهای تخصصی عمرانی، دانشجویی و فرهنگی، پژوهش و فناوری، اداری و مالی، آموزشی و تحصیلات تکمیلی استان خراسان رضوی در راستای اجرای طرح تجمیع 2 در واحد مشهد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، دکتر عباس شیخ‌الاسلامی دبیر هیئت امنای استان خراسان رضوی در نخستین جلسه انتخاب رؤسای شوراهای تخصصی که با حضور روسا و معاونان واحدهای دانشگاهی استان خراسان رضوی تشکیل شد، با تشریح ساختار جدید تشکیلاتی دانشگاه آزاد اسلامی استان و اهمیت تشکیل شوراهای تخصصی استانی در پیشبرد اهداف عالی دانشگاه گفت: بر اساس بخشنامه اخیر شوراهای تخصصی استان شامل شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی، دانشجویی- فرهنگی و ورزشی، پژوهش و فناوری، اداری و مالی، عمرانی، برنامه‌ریزی و اقتصاد دانش‌بنیان و شورای زنان فرهیخته استان خواهد بود.

وی ادامه داد: این شوراهای تخصصی از ترکیب معاونان مربوطه واحدهای دانشگاهی تشکیل و بر اساس آیین‌نامه، رئیس شورا مشخص و با تائید و حکم دبیر هیئت امنا و رئیس دانشگاه استان منصوب می‌شوند.

بر این اساس، پس از برگزاری انتخابات روسای شوراهای تخصصی، دکتر رضا اشرف‌زاده معاون آموزشی واحد مشهد به عنوان رئیس شورای تخصصی آموزشی و تحصیلات تکمیلی، دکتر حسین پیمانی‌زاد معاون دانشجویی واحد مشهد به عنوان رئیس شورای تخصصی دانشجویی و فرهنگی، دکتر مسعود طاهری لاری معاون اداری و مالی واحد مشهد به عنوان رئیس شورای تخصصی اداری و مالی، دکتر علیرضا مهرآذین معاون پژوهش و فناوری واحد نیشابور به عنوان رئیس شورای تخصصی پژوهش و فناوری و دکتر فرهاد حاجیان معاون عمرانی واحد نیشابور به عنوان رئیس شورای تخصصی عمرانی استان با رای اکثریت انتخاب شدند.

به گزارش آنا، شیخ‌الاسلامی هفته گذشته در حکمی، دکتر حسنعلی زمانی را به عنوان رئیس دبیرخانه هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی منصوب کرد.