فراخوان هيات علمي مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
يكشنبه ، 20 دی 1394 ، 13:59

مدارك مورد نياز دبيرخانه هيأت اجرايي جذب (به ترتيب ذيل از بالا به پايين):

1-        فرم شماره یک (مشخصات متقاضی) به‌صورت تایپ شده و عکس‌دار (5 سري)؛

2-        گزارش مختصری از دوران زندگی (3 سري)؛

 

3-        رزومه علمي (3 سري)؛

4-        تصاویردانشنامه یاتأییدیه تحصیلی كليه مقاطع تحصيلي (جهت دانشجويان مقطع دكتري گواهی معتبر اشتغال به تحصیل در آن مقطع) (3 سري)؛

5-        تصاویر ریز نمرات كليه مقاطع تحصيلي (3 سري)؛

6-        تصویر همه صفحات شناسنامه (3 سري)؛

7-        تصوير پشت و روي كارت ملي (3 سري)؛

8-        تصویر پشت و روي کارت پایان خدمت و یا معافیت برای آقایان (3 سري)؛

9-        سوابق ايثارگري (در صورت وجود)؛

10-    ده قطعه عكس جدید 4*3 .

مدارك مورد نياز جهت بررسي صلاحيت عمومي متقاضيان (در پوشه مجزا ارائه شود)

1-      فرم شماره یک (مشخصات متقاضی) به‌صورت تایپ شده و عکس‌دار (2 سري)؛

2-      گزارش مختصری از دوران زندگی (2 سري)؛

3-      تصاوير مصدق كليه مدارك تحصيلي (2 سري)؛

4-      تصویر مصدق همه صفحات شناسنامه (2 سري)؛

5-      تصوير مصدق پشت و روي كارت ملي (2 سري)؛

6-      تصویر مصدق پشت و روي کارت پایان خدمت و یا معافیت برای آقایان (2 سري)؛

7-      سه قطعه عكس جدید 4*3 .

آدرس محل مراجعه:

مشهد - قاسم آباد (‌شهرك غرب) بلوار ميثاق - ميثاق 20 - شهيد خسروي يك - ساختمان مركزي دانشگاه

آزاد اسلامي واحدمشهد - طبقه پنجم تلفن: ...................................