گزارش تصويري جلسه مسئولين برنامه وبودجه واحدهاي استانهاي خراسان رضوي ،شمالي وجنوبي مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط آقاي مسعود رضا زاده   
شنبه ، 23 خرداد 1394 ، 10:21

94.3.23

گزارش تصويري جلسه مسئولين برنامه وبودجه واحدها ي استانهاي خراسان رضوي ،شمالي وجنوبي با حضور دكتر محمد علي نادي عضويهيات علمي واحد اصفهان وعليرضا گلجو رئيس اداره ارزيابي نظارت وپايش برنامه وبودجه سازمان مركزي در محل ستاد هماهنگي استان خراسان رضوي

 

94.3.23_6

94.3.23_4

94.3.23_8

94.3.23_3

94.3.23_1

94.3.23_2

94.3.23_5

94.3.23_9

94.3.23_7