هدف از جشنواره خلاقیت و ایده‌های برتر دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور، ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان است مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط آقاي مسعود رضا زاده   
چهارشنبه ، 6 خرداد 1394 ، 12:05
635604737207299018

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور گفت: جشنواره خلاقیت و ایده‌های برتر دانشجویی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور به کار خود پایان داد.
علیرضا مهرآذین ادامه داد: این جشنواره کار خود را از آذر سال 93 با ثبت نام از داوطلبین آغاز کرده بود و پس از طی سه مرحله داوری تخصصی و حضوری ایده پردازان، با معرفی گروه‌های برتر به پایان رسید.
وی تصریح کرد: در این جشنواره تعداد 28 طرح ثبت نام کردند که پس از بررسی تخصصی تعداد 14 طرح به مرحله بررسی حضوری ایده پردازان رسید.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور خاطر نشان کرد: هدف از برگزاری این جشنواره تشکیل هسته‌های علم و فناور از این ایده‌ها و در نهایت هدایت آنها به سمت مرکز رشد دانشگاهی و پس از آن تبدیل هر یک از این هسته‌ها به یک شرکت دانش بنیان است.
مهرآذین با بیان نحوه داوری عنوان کرد: این جشنواره با حضور 17 داور برگزار گردید که امتیازدهی این جشنواره بر مبنای صد که نیمی از آن مربوط به داوری تخصصی و باقی مربوط به ارائه حضوری و داوری آن بود.
علیرضا مهرآذین گفت: در حال حاضر از طریق مرکز رشد، پیگیری‌های لازم جهت ارسال فرم‌های کسب و کار تجاری برای هر یک از این ایده‌ها از مرکز استان در حال انجام است.