دفتر توسعه تعاون و کار آفرینی دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند افتتاح شد چاپ
نوشته شده توسط آقاي مسعود رضا زاده   
سه شنبه ، 21 بهمن 1393 ، 09:45

 

Photo2

به میمنت ایام ا... دهه ی مبارک فجر و پس از امضای تفاهم نامه ی مشترک همکاری دفتر توسعه تعاون کار آفرینی دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند با حضور مدیر کل  و مسؤلان اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی ، اعضاء هیأت  رئیسه دانشگاه به بهره برداری رسید