ارتقاء به مرتبه دانشیاری آقای دکتر سیدهاشم اخلاقی عضو هیات علمی تمام وقت گروه آموزشی شیمی واحد سبزوار مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط آقاي مسعود رضا زاده   
يكشنبه ، 19 بهمن 1393 ، 15:14
Akhlaghi_photoدکتر سید هاشم اخلاقی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مرکز جوین و عضو هیات علمی تمام وقت گروه آموزشی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار به مرتبه دانشیاری ارتقا یافت.
در متن حکم ابلاغی به ایشان از سوی دکتر میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی آمده است: با توجه به پیشنهاد کمیته منتخب واحد سبزوار در خصوص ارتقای مرتبه جنابعالی به دانشیاری، موضوع در سی و هشتمین نشست مورخ 1393/7/20  هیات ممیزه دانشگاه مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. ضمن تبریک، به موجب این حکم از تاریخ 1392/11/3 به مرتبه دانشیاری گروه آموزشی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی ارتقا می یابید. امید است در مرتبه جدید نیز با تاییدات خداوند تبارک و تعالی، منشاء خدمات بهتر و ارزشمندی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و دانشجویان عزیز بوده و در توسعه علم و دانش گام های موثرتری بردارید.

___