مدیریت دانشگاه آزاد برای اعضای هیئت علمی انگیزه ایجاد کرده است مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط آقاي مسعود رضا زاده   
چهارشنبه ، 31 تیر 1394 ، 08:21

اصلاح هرم هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی از آن رو مبحث مهمی است که رابطه مستقیمی با توسعه تحصیلات تکمیلی دارد در جهت همین موضوع رئیس دانشگاه علوم و تحقیقات معتقد است شرایط برای ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی در داخل دانشگاه باید فراهم شود.

هیئت علمی در دانشگاه‌ آزاد اسلامی نسبت به قوانین این دانشگاه از شاکله خاصی برخوردار است. با سیاست توسعه تحصیلات تکمیلی که در سال‌های اخیر در دستور کار دانشگاه آزاد اسلامی قرار گرفته جذب هیئت علمی نیز مورد توجه ویژه مسئولان این دانشگاه واقع شده است.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، درباره شاکله هرم هیئت علمی در دانشگاه آزاد و اصلاح آن گفت‌وگوهایی با روسای واحدهای مختلف این دانشگاه صورت گرفته که شرح آن را در زیر می‌خوانید.

دکترعلی عباسپور، رئیس دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات درباره هرم هیئت علمی در این دانشگاه به خبرنگار آنا گفت: با توجه به شاکله هرم هیئت علمی در دانشگاه آزاد، استاد، دانش‌یار، استادیار و مربی وجود دارد که تا امروز دانشگاه توانسته افراد بیش‌تری را نسبت به قبل در مرتبه استادیاری داشته باشد.

رئیس واحد علوم و تحقیقات با اشاره به اصلاح هرم هیئت علمی بیان کرد: دانشگاه درآینده باید درصد استادها و دانش‌‌یارها را بیش‌تر کند و اصلاح هرم به این معنی است شرایط برای مربی‌ها، استادیارها و دانش‌یارها فراهم شود تا آن‌ها بتوانند مرتبه علمی ‌خودشان را در دانشگاه بالا ببرند.

وی با اشاره به تاثیر جذب هیئت علمی در اصلاح این هرم افزود: دانشگاه باید ورودی استادیار داشته باشد تا این روند ارتقا پیدا کند و شرایطی فراهم شود تا آن‌ها بتوانند مسیر دانش‌یاری و استادی را آسان‌تر طی کنند.

رئیس دانشگاه علوم و تحقیقات با تاکید بر اینکه اصلاح جذب هیئت علمی بیش‌تر در سیستم داخلی دانشگاه صورت می‌‌گیرد تصریح کرد: این موضوع با توجه به جذب استادیار دارد و از طرفی استخدام مرتبه مربی متوقف یا کند شود تا رشد سریع‌تر اتفاق افتد.

رئیس دانشگاه علوم و تحقیقات با تاکید بر اینکه اصلاح هیئت علمی بیش‌تر در سیستم داخلی دانشگاه صورت می‌‌گیرد تصریح کرد: این موضوع با توجه به جذب استادیار دارد و از طرفی استخدام مرتبه مربی متوقف یا کند شود تا رشد سریع‌تر اتفاق افتد.

عباسپور درپایان افزود: واحدهای قدیمی و بزرگ که در توسعه تحصیلات تکمیلی نقش اساسی دارند باید نسبت به واحدهای دیگر دراین زمینه اقدام کنند تا هیئت علمی مجرب برای رشته‌های تحصیلات تکمیلی داشته باشند.

با توسعه تحصیلات تکمیلی نیاز به اعضای هیئت علمی با مدارج بالا بیش‌تر شده است

دکتر یداله رجایی،‌رئیس دانشگاه آزاد اسلامی زنجان درمصاحبه با خبرنگار آنا،‌ درباره هرم هیئت علمی دانشگاه آزاد و اصلاح آن گفت: هرم هیئت علمی نشان دهنده ترکیب و درجات اعضای هیئت علمی است که با دانشگاه آزاد همکاری می‌کنند. اصلاح این هرم نیز به این معنا است که ترکیب مناسبی از مدارج بالا اعضای هیئت علمی مثل رتبه‌های استادیاری، دانش‌یاری و استاد تمامی را تشکیل دهند.

رئیس هیئت امنای استان زنجان درباره استانداردهای دانشگاه آزاد تا به امروز ادامه داد: دانشگاه آزاد برای هر 3 نفر اعضای هیئت علمی 1 نفر استادیار و یا استادیار به بالا باید فعالیت داشته باشد یعنی درمقابل دو نفر مربی یک نفر استاد یار وجود دارد.

رجایی با تاکید بر گسترش تحصیلات تکمیلی در دانشگاه آزاد افزود: دانشگاه آزاد با رویکرد گسترش تحصیلات تکمیلی ملزم به تغییر ترکیب اعضای هیئت علمی شده است به صورتی که با افزایش دانشجویان تحصیلات تکمیلی درصد اعضای هیئت علمی نیز با مرتبه استادیاری به بالا بیشتر شود.

ضریب یک استادیار دربرابر دو مربی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی کفایت نمی‌کند واین موضوع در حال اصلاح است. دانشگاه باید تجدید نظری برروی این موضوع داشته باشد که تعداد استادیاریان درمقابل مربیان بیش‌تر شود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: ضریب یک استادیار دربرابر دو مربی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی کفایت نمی‌کند واین موضوع در حال اصلاح است. دانشگاه باید تجدید نظری برروی این موضوع داشته باشد که تعداد استادیاریان درمقابل مربیان بیش‌تر شود.

رئیس دانشگاه آزاد واحد زنجان درباره راه‌کارهای اصلاح هرم هیئت علمی تصریح کرد: این موضوع به دو صورت دردانشگاه امکان پذیراست. اول آنکه با توجه به امکانات دانشگاه، جذب اعضای هیئت علمی از افراد با مدارج بالا صورت گیرد و گام بعدی درمورد اعضای هیئت علمی فعلی دانشگاه است باید افرادی که با درجه مربی مشغول به کار هستند، برای اخذ مدرک دکتری و ارتقا رتبه تشویق شوند.

رجایی درپایان با اشاره به تشویق اعضای هیئت علمی فعلی دانشگاه برای ارتقای رتبه گفت: یکی از عوامل مهم در گسترش تحصیلات تکمیلی در دانشگاه آزاد به جذب هیئت علمی برمی‌گردد زیرا دانشجویانی زیادی دراین مقاطع مشغول به تحصیل هستند و نیاز به اساتید با مدارج بالا رو به افزایش است.

مدیریت جدید برای اعضای هیئت علمی انگیزه ایجاد کرده است

دکتر بهروز میرزا، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج درباره وضعیت هیئت علمی در دانشگاه آزاد به خبرنگار آنا گفت: برای راه اندازی رشته‌های کارشناسی ارشد و دکتر دانشگاه نیاز دارد از افرادی در اعضای هیئت علمی استفاده کند که مرتبه بالاتری دارند.

رئیس دانشگاه آزاد کرج با تاکید بر شرایط وزارت علوم برای دایر کردن رشته‌های تحصیلات تکمیلی ادامه داد: طبق بخش‌نامه وزارت علوم برای رشته‌های کارشناسی ارشد به سه استاد‌یار و برای دکتری تخصصی حداقل به دو دانش‌یار و یک استاد تمام نیاز است بنابراین هرم هیئت علمی نسبت به قبل باید تصحیح شود تا بتوان تحصیلات تکمیلی را توسعه داد.

میرزا با اشاره به اصلاح هرم هیئت علمی بیان کرد: نیروهایی که در داخل دانشگاه فعال هستند باید ارتقای علمی پیدا کنند و رتبه آن‌ها بالا رود البته این نزدیک به چهار سال زمان می‌برد البته اساتید نیز در این زمینه باید شاخص‌های علمی کارکردهایشان را هم ارتقا دهند.

در دوسال گذشته بسیار از اعضای هیئت علمی که درمرتبه مربی و استاد‌یاری بودند درحال تلاش هستند تا مرتبه‌شان را ارتقا دهند به طور مثال در واحد کرج در هر ماه نزدیک به 10 نفر ارتقا پیدا می‌کنند

وی با اشاره به مدیریت اخیر دانشگاه آزاد تصریح کرد: در دوسال گذشته بسیار از اعضای هیئت علمی که درمرتبه مربی و استاد‌یاری بودند درحال تلاش هستند تا مرتبه‌شان را ارتقا دهند به طور مثال در واحد کرج در هر ماه نزدیک به 10 نفر ارتقا پیدا می‌کنند.

رئیس دانشگاه کرج در پایان افزود: پرسه ارتقای اعضای هیئت علمی در دانشگاه آزاد شروع شده و با توجه به سیاست توسعه تحصیلات تکمیلی و ماندگاری آن روند تصحیح هرم هیئت علمی با سرعت پیش می‌رود. جالب است که بعد از یک مدت رکود تکاپوی خوبی در بین اعضای هیئت علمی درباره این موضوع دیده می‌شود که افراد سعی دارند با استفاده از شرایط جدیدی که دکتر میرزاده و تیم مدیریتی دانشگاه فراهم کرده است رتبه‌های علمی‌شان را بالا ببرند.