بخشنامه تجمیع معاونت‌های فرهنگی و دانشجویی را به روسای دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان‌ها ابلاغ شد مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط آقاي مسعود رضا زاده   
سه شنبه ، 9 تیر 1394 ، 16:51

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، در این بخشنامه که خطاب به روسای دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان‌ها صادر شده، نحوه تجمیع معاونت دانشجویی و فرهنگی واحدهای دانشگاهی تشریح شده است.

متن کامل این بخشنامه به شرح زیر است:

با توجه به مصوبه جلسه مورخ 94/3/6 هیات امنای مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص تجمیع معاونت های دانشجویی و وفرهنگی اجتماعی سازمان مرکزی دانشگاه و پیرو بخشنامه شماره 18596/ص مورخ 94/3/24 روسای دانشگاه های آزاد اسلامی استان ها با هماهنگی معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه نسبت به تجمیع معاونت های دانشجویی و فرهنگی واحدهای دانشگاهی استان به شرح ذیل اقدام نمایند:

1- رییس بزرگترین واحد مرکز استان نسبت به معرفی فرد واجد شرایط برای انتصاب به عنوان معاون دانشجویی فرهنگی واحد مرکز استان به معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه اقدام و در صورت تایید معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه نسبت به انتصاب معاون دانشجویی فرهنگی واحد مرکز استان با رعایت مفاد آیین نامه شماره 10/372164 مورخ 92/11/8 انتصابات دانشگاه اقدام شود.

2- کمیته ای متشکل از رییس دانشگاه آزاد اسلامی استان، معاون فرهنگی واحد مرکز استان، رییس دبیرخانه هیات امنای استان و رییس واحد دانشگاهی مربوطه صلاحیت ها و شایستگی های معاونین دانشجویی و معاونین فرهنگی یا روسای دفاتر فرهنگ اسلامی فعلی واحدهای استان را بررسی و پیشنهاد یک نفر از هر واحد دانشگاهی را به عنوان معاون دانشجویی فرهنگی واحد دانشگاهی به معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه ارائه و پس از تایید معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه با رعایت مفاد آیین نامه شماره 10/372164 مورخ 92/11/8 انتصابات دانشگاه نسبت به انتصاب معاون دانشجویی فرهنگی واحد دانشگاهی توسط رییس واحد دانشگاهی اقدام شود.

شرح وظایف معاونت های دانشجویی فرهنگی واحدهای دانشگاهی متعاقبا از طریق معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه ابلاغ خواهد شد.

حمید میرزاده