میزان اعطای تسهیلات پژوهشی به استادان این دانشگاه به طور متوسط تا سقف ۳۰ میلیون تومان چاپ
نوشته شده توسط آقاي مسعود رضا زاده   
دوشنبه ، 8 تیر 1394 ، 08:22

PAZHOHESHمعاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: میزان اعطای تسهیلات پژوهشی به استادان این دانشگاه به طور متوسط تا سقف ۳۰ میلیون تومان است اما این مبلغ برای استادانی که فعالیت پژوهشی برجسته انجام دهند، افزایش می یابد.

به گزارش آنا به نقل از مهر، دکتر ابراهیم واشقانی فراهانی افزود: سامانه اعطای گرنت پژوهشی (تسهیلات) در دانشگاه آزاد اسلامی راه اندازی شده است و در این سامانه فعالیت پژوهشی و تحقیقاتی اساتید پایش می شود.

وی با بیان اینکه شیوه‌نامه ارزیابی فعالیت علمی و پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی نیز تدوین شده است، گفت: براساس این شیوه‌نامه فعالیت اعضای هیات علمی امتیازدهی می‌شود و براساس امتیازات کسب‌شده به طور متوسط تا سقف ۳۰ میلیون تومان گرنت پژوهشی به اعضای هیات علمی اختصاص می یابد.

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی بیان کرد: در صورتی که فعالیت علمی و تحقیقاتی اعضای هیات علمی در سطح فعالیت‌های برجسته و خاص شناخته شود میزان اعطای گرنت پژوهشی به اعضای هیات علمی دانشگاه تا سقف ۵۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت.

واشقانی تصریح کرد: گرنت پژوهشی براساس عملکرد علمی و تحقیقاتی و هزینه‌هایی که اعضای هیات علمی برای پروژه‌های علمی خود انجام می‌دهند، پرداخت می‌شود.