پرونده‌هایی با رقم 1400 میلیارد تومان از مدیران سابق، له یا علیه دانشگاه آزاد در محاکم حقوقی وجود دارد چاپ
نوشته شده توسط آقاي مسعود رضا زاده   
يكشنبه ، 7 تیر 1394 ، 09:19

khabary01رییس دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه پرونده‌هایی با رقم 1400 میلیارد تومان از مدیران سابق، له یا علیه دانشگاه آزاد در محاکم حقوقی وجود دارد، افزود: وظیفه قانونی ما این است که از طریق محاکم قضائی به تخلفات هر فردی که حق دانشگاه را ضایع کرده، رسیدگی کنیم.

به گزارش آنا به نقل از ایسنا، دکتر حمید میرزاده با تاکید بر اینکه مساله امانتداری، صداقت، شفافیت و جلوگیری از هدر رفت منابع در دانشگاه آزاد شدیدا مورد توجه است، افزود: دو عنصر در امر بازرسی و حسابرسی دانشگاه آزاد بسیار مهم است. امر اول صیانت از اموال دانشگاه و مصرف آن‌ها در جهت برنامه‌های مصوب و دیگری اجرای برنامه‌های دانشگاه در چارچوب آیین‌نامه مالی دانشگاه است و دانشگاه آزاد روی این موارد بسیار حساس است زیرا خانواده‌های دانشجویان که اکثر آن‌ها از خانواده‌های متوسط هستند، اعتباری را برای تحصیل فرزندان خود پس انداز کرده‌اند که نباید صرف برنامه ناحق شود.

برخی متخلفان برکنار شده و در زندان هستند

وی با اشاره به بازرسی واحدها در دوره‌های قبل، اظهار کرد: نسبت به دوره مشابه مدیریت قبلی که 18 یا 19 واحد بازرسی و حسابرسی شد، در این دوره بیش از 190 واحد مورد بازرسی و حسابرسی قرار گرفته است و هدف از این بازرسی برقراری نظم و انضباط مالی در دانشگاه بوده است. اکنون حدود 6000 میلیارد تومان بودجه داریم که در 400 واحد پراکنده است و باید مراقبت شود. در همین راستا افرادی که خلاف اداری، مالی و... انجام داده اند، قراردادهایی منعقد کرده‌اند که به زیان دانشگاه بوده، مدارک تقلبی صادر کرده‌اند شناسایی شده و برخی از آن ها برکنار شده و در زندان هستند.

رییس دانشگاه آزاد اسلامی با تاکید بر اینکه حق دانشگاه باید طبق قانون و اساسنامه وصول شود، افزود: پرونده هایی با رقم 1400 میلیار تومان از مدیران سابق، له یا علیه دانشگاه آزاد در محاکم حقوقی وجود دارد. برخی اشخاص حق دانشگاه را پایمال کرده اند و ما از آنها شکایت کرده‌ایم. برخی اشخاص هم از دانشگاه مطالبه دارند و علیه ما شکایت کرده اند. دانشگاه آزاد شکایاتی به ارزش حدود 700 میلیارد تومان علیه اشخاص حقیقی و حقوقی انجام داده و از هیچ شکایتی صرف نظر نشده است زیرا وظیفه قانونی ما این است که از طریق محاکم قضائی، به تخلفات هر فردی که حق دانشگاه را ضایع کرده است رسیدگی کنیم.

هرگونه ساخت و ساز دانشگاه آزاد در چارچوب مقررات است

میرزاده در ادامه درمورد اینکه برخی افراد دانشگاه آزاد را متهم به زمین خواری می‌کنند اظهار کرد: دانشگاه آزاد موافقان و مخالفان زیادی دارد،برخی از مخالفان اطلاعی از فعالیت های ما ندارند و تحت تاثیر مخالفانی قرار می‌گیرند که هر کار خوبی انجام دهیم باز هم ایراد می گیرند.باید گفت از مهر 92 تا کنون یک آجر خلاف مقررات شهرسازی و محیط زیستی جا به جا نشده و هر آنچه در دست اقدام است در چارچوب محیط زیست و مقررات است.هیچگونه تصرفی در ارتفاع 1800 متر به بالا انجام نشده است.