دانشگاه آزاد اسلامی در مرحله گذار پویا قرار دارد و تغییرات همچنان ادامه خواهد یافت چاپ
نوشته شده توسط آقاي مسعود رضا زاده   
شنبه ، 6 تیر 1394 ، 10:47
دکتر فریدون رهنمای رودپشتی با اشاره به تغییرات ایجادشده در ساختار دانشگاه آزاد اسلامی گفت: این مرحله از حیات دانشگاه آزاد اسلامی را می توان «گذار پویا همراه با تغییر» نامید. دانشگاه آزاد اسلامی در حال حاضر با شرایط اجتناب ناپذیری مواجه شده و ناگزیر از اعمال این تغییرات است. این شرایط ایجاب می کند که وارد مرحله گذار پویا شویم.

 

دکتر رهنما افزود: معتقدم اجرای طرح تجمیع 2، گام اول از این مرحله گذار به شمار می رود.

وی درباره چرایی این تغییرات گفت: تغییراتی که با اهداف روشن همراه نباشد، مثبت تلقی نمی شود. هدف ما رفع چالش هایی مانند بالا بودن هزینه ها و پایین بودن درآمدها، وجود بوروکراسی و موازی کاری، پایین بودن بهره وری، عدم افزایش سرعت کار و... بوده است. هر اقدامی که بتواند گامی مثبت برای دانشگاه آزاد اسلامی تلقی شود، جزو اهداف ما به شمار می رود.

معاون برنامه ریزی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به حیات 30 ساله این دانشگاه اظهار داشت: دانشگاه آزاد اسلامی طی سال‌های حیات خود روندی پرنوسان و پر از افت و خیز داشته اما یک تغییر و شوک مدیریتی به دانشگاه وارد شد که آثار کوتاه مدت و بلندمدتی بر جای گذاشته است. که یکی از این آثار آن کاهش درآمدهای دانشگاه بود.

وی افزود: با توجه به بالا رفتن نرخ تورم در کشور، اختلاف زیادی بین درآمدها و هزینه های دانشگاه به وجود آمد. از سوی دیگر حدود 20درصد افزایش نیروی انسانی در آن دوسال، باعث بالاتر رفتن هزینه ها و درنتیجه زیان‌ده شدن تعداد زیادی از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی شد.

با توجه به اینکه دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاهی جوان به شمار می رود، تاکنون اعتماد کافی برای سپردن کلیه امور مربوط به واحدها به خود آن واحد وجود نداشته اما از این پس با تفویض اختیار به استان ها، از حجم ارجاع امور اجرایی در سازمان مرکزی کاسته خواهد شد.

دکتر رهنما در ادامه گفت: همان‌گونه که دکتر میرزاده اشاره کرد، 200 واحد تا پایان سال 92 زیان ده بودند که خوشبختانه این تعداد تا پایان سال 93 تا حدود 40 درصد کاهش یافت و امیدوار هستیم که تا پایان سال جاری، روند کاهش تعداد واحدهای زیان ده با شتاب بیشتری صورت بگیرد تا بتوانیم تعداد واحدهای زیان ده را به زیر 100 برسانیم.

معاون برنامه ریزی دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه چندین مرحله برای طرح تجمیع 2 درنظر گرفته شده، اظهار داشت: گام اول این طرح با کوچک کردن تشکیلات آغاز شده و مراحل بعدی نیز تا پایان سال اجرایی خواهد شد.

وی تفویض اختیار و ایجاد دانشگاه آزاد اسلامی استانی را از دیگر گام های این طرح برشمرد و افزود: در این مرحله تعداد 15 معاونت سازمان مرکزی به 9 معاونت کاهش یافته که اقدام موثری در راستای چابک سازی و کوچک سازی دانشگاه آزاد اسلامی است.

رهنما در پاسخ به این سوال که آیا الگوهای موجود در چارت سازمانی دانشگاه‌های سراسری، قابل پیاده سازی در دانشگاه آزاد اسلامی نیز هست، گفت: دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان دانشگاهی یکپارچه با یک هیأت امنا و ساختاری متمرکز تعریف شده و با این ساختار در حال حرکت است اما در دانشگاه‌های سراسری، این وزارت علوم است که تصمیمات کلان را می گیرد. در واقع وزارت علوم نقش ستاد و دانشگاه‌ها نقش صف را دارند.

دکتر رهنما افزود: در حال حاضر کلیه امور صف و ستاد در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی انجام می شود بنابراین ساختار دانشگاه آزاد اسلامی با سایر دانشگاه‌ها قابل قیاس نیست. البته تصمیم داریم با تفویض اختیارات بیشتر، به همان نقش وزارت علوم یعنی فقط سیاستگذاری، برسیم.

وی درباره علت انجام کلیه امور اجرایی در سازمان مرکزی گفت: با توجه به اینکه دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاهی جوان به شمار می رود، تاکنون اعتماد کافی برای سپردن کلیه امور مربوط به واحدها به خود آن واحد وجود نداشته اما از این پس با تفویض اختیار به استان ها، از حجم ارجاع امور اجرایی در سازمان مرکزی کاسته خواهد شد.

معاون برنامه ریزی دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه با اشاره به تغییرات پویای دانشگاه آزاد اسلامی گفت: این تغییرات و بهینه سازی ها تا رسیدن به اهداف موردنظر همچنان ادامه خواهد یافت.