آغاز ترم تابستانی دانشگاه در تمام واحدهای دانشگاهی چاپ
نوشته شده توسط آقاي مسعود رضا زاده   
پنجشنبه ، 4 تیر 1394 ، 10:47

معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی از آغاز ترم تابستانی این دانشگاه در تمام واحدهای دانشگاهی خبر داد و گفت: بر اساس اختیارات داده‌شده توسط وزارت علوم به دانشگاه‌ها امکان ارائه بیش از 6 واحد درسی در ترم تابستان وجود دارد.

دکتر حسین غریبی در گفت وگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری آنا با تاکید بر اینکه اقدام به ارائه حداکثر 10 واحد درسی در ترم تابستانی مطابق آئین نامه های آموزشی وزارت علوم است»؛ افزود: همان طور که از قبل هم اطلاع رسانی شده بود؛ ترم تابستانی در دانشگاه آزاد اسلامی از اول تیرماه آغاز شده است و تا آخر شهریور ادامه خواهد یافت و طی هماهنگی با وزارت علوم، دانشجویان دوره کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی مجاز به انتخاب حداکثر تا 10 واحد، دانشجویان دوره کارشناسی ارشد 6 واحد و دانشجویان دوره دکتری مجاز به انتخاب تا 4 واحد بودند.

دکتر غریبی در عین حال تصریح کرد: ‌البته دانشجویان دوره کاردانی و کارشناسی که معدل آنها بالاتر از نمره 17 باشد، می توانند حداکثر 12 واحد درسی را برای ترم تابستان داشته باشند.

وزارت علوم به منظور احترام به استقلال دانشگاه ها؛ به آنها اجازه تدوین آئین نامه های آموزشی را می دهد تا بر اساس توانایی های دانشگاهی اقدام به تصویب آن در شورای دانشگاه نمایند. بر این اساس بدیهی است که آئین نامه آموزشی دانشگاه آزاد در خصوص برگزاری ترم تابستان، در هیات رییسه دانشگاه به تصویب رسیده است

وی در ادامه در تشریح آئین نامه آموزشی دوره های کاردانی وکارشناسی که توسط وزارت علوم به دانشگاه ها ابلاغ شده است؛ گفت: طبق آئین نامه مذکور، در تعریف "نیمسال تحصیلی" تصریح شده که هر نیمسال تحصیلی شامل 16 هفته آموزش و دو هفته امتحانات پایانی است و این زمان در دوره تابستان، برای حداکثر 6 واحد درسی، به 6 هفته آموزش و یک هفته امتحانات پایانی کاهش می یابد.

غریبی در عین حال خاطرنشان شد: وزارت علوم به منظور احترام به استقلال دانشگاه ها؛ به آنها اجازه تدوین آئین نامه های آموزشی را می دهد تا بر اساس توانایی های دانشگاهی اقدام به تصویب آن در شورای دانشگاه نمایند. بر این اساس بدیهی است که آئین نامه آموزشی دانشگاه آزاد در خصوص برگزاری ترم تابستان، در هیات رییسه دانشگاه به تصویب رسیده است.

معاون آموزشی دانشگاه آزاد در ادامه افزود: آئین نامه آموزشی وزارت علوم دارای تبصره هایی است که این اجازه را به دانشگاهها می دهد تا با رعایت ضوابطی، تعداد واحدهای ارائه شده در ترم تابستانی را افزایش دهند. به عنوان نمونه، یکی از همین تبصره ها تاکید می کند در شرایط خاص که دانشجو با گذراندن حداکثر 8 واحد درسی دانش آموخته و فارغ التحصیل میشود؛ یا اگر معدل بالای 17 داشته باشد؛ می تواند با تایید گروه آموزشی واحدهای مذکور را در دوره تابستان و اخذ کند. همچنین طبق همین آئین نامه اگر میانگین نمرات دانشجویی در یک نیمسال حداقل 17 باشد؛ می تواند در نیم سال بعدی، حداکثر تا 24 واحد درسی اخذ کند.

به گفته دکترغریبی بر اساس اختیاراتی که وزارت علوم به دانشگاه ها داده است؛ چنانچه شورای دانشگاه ها بتوانند مدت زمان آموزش به ازای هر واحد درسی را رعایت کنند؛ امکان افزایش واحدهای درسی ارائه شده در ترم تابستانی را دارند.

وی تصریح کرد: از آنجایی که طول ترم تابستانی دانشگاه آزاد اسلامی شامل 8 هفته برای آموزش و یک هفته برای امتحان است؛ و چون این زمان دو هفته بیشتر از شش هفته ذکر شده در آیین نامه وزارت علوم است؛ بنابراین ارائه حداکثر 10 واحد درسی برای دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی کاملا قانونی است.

دکتر غریبی در خاتمه تصریح کرد: افزون بر این، ارائه ترم تابستانی در دانشگاه آزاد با هماهنگی مدیران وزارت علوم انجام شده است.