اولین عضو هیئت علمی واحد مشهد که در گروه شیمی به مرتبه استادی ارتقاء یافته است. مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط آقاي مسعود رضا زاده   
دوشنبه ، 1 تیر 1394 ، 08:30

1_004رتبه علمی دکتر حسنعلی زمانی دانشیار گروه آموزشی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با صدور حکمی از سوی دکتر حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به مرتبه استادی ارتقا یافت.به گزارش خبرنگار آنا در حکم دکتر حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خطاب به زمانی آمده است: امید است در مرتبه جدید نیز با تاییدات خداوند تبارک و تعالی، منشاء خدمات بهتر و ارزشمندی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و دانشجویان عزیز بوده و در توسعه علم و دانش گام‌های موثری بردارید.حسنعلی زمانی ، اولین عضو هیئت علمی واحد مشهد است که در گروه شیمی به مرتبه استادی ارتقاء یافته است.