سرپرست دبیرخانه هیئت امنای استان خراسان شمالی منصوب شد مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط آقاي مسعود رضا زاده   
دوشنبه ، 1 تیر 1394 ، 08:28

با صدورحکمی از سوی دبیر هیئت امنای استان خراسان شمالی سرپرست دبیرخانه هیئت اMOBAYENمنای استان خراسان شمالی منصوب شد.به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، دکتر علی فیروزنیا دبیر هیئت امنای استان خراسان شمالی دکتر ابوالحسن مبین را به عنوان سرپرست دبیرخانه هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی خراسان شمالی منصوب کرد.در حکم فیروزنیا خطاب به مبین آمده است: احتراما، به موجب این حکم و به استناد بخشنامه0/18596-ص94 مورخ 94/3/24 ریاست دانشگاه و موافقت رئیس مرکز هماهنگی استان‌ها و هیئت امنای استانی در نامه شماره 80/19421 مورخ 94/3/27 به عنوان سرپرست دبیرخانه هیئت امنای استان خراسان شمالی منصوب می‌شوید. امید است در انجام وظایف محوله موفق باشید.دکتر ابوالحسن مبین، عنوان معاون پژوهش و فناوری و رئیس تحصیلات تکمیلی واحد بجنورد را در کارنامه خود دارد.