جلسه شوراي سياست گذاري جشنواره نشريات ميان استاني مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط آقاي مسعود رضا زاده   
شنبه ، 9 اسفند 1393 ، 09:05
nashriat93.12_7جلسه شوراي سياست گذاري جشنواره نشريات ميان استاني درتاريخ93.12.6در دفتر معاون هماهگي استان با حضور مديران فرهنگي استانهاي خراسان رضوي ،شمالي ،جنوبي ،استان گلستان ومازندران   برگزار شد دراين جلسه درخصوص آيين نامه جشنواره نشريات ميان استاني بحث وتبادل نظر ودر مورد زمان دقيق برگزاري آن ، تعيين كميته داوران ،وظايف واحد ميزبان وتصميماتي اتخاذ گرديد لازم به ذكر است جشنوراه مذكوراز تاريخ 14لغايت 17ارديبهشت ماه 1394با شركت واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي  استانهاي خراسان ،گلستان ومازندران به ميزباني واحد مشهد برگزار خواهد شد