تدابير امام حسن عسکري (ع) براي مواجهه شيعيان با عصر غيبت مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط آقاي مسعود رضا زاده   
چهارشنبه ، 10 دی 1393 ، 10:06

SH-ASGARIاحمدبن اسحاق ازنمايندگان برجسته ومورد اعتماد امام حسن عسکري (ع) مي گويد: روزي به محضر امام (ع) شرفياب شدم تا درباره جانشين حضرت بپرسم .امام (ع) سخن آغازکردند وفرمودند:اي احمدبن اسحاق! خداوند ... هيچ گاه زمين را خالي ازحجت نگذارده ونخواهد گذارد.عرض کردم :اي فرزند رسول خدا(ص) امام وجانشين بعد ازشما کيست؟حضرت برخاستند وبه اندرون خانه تشريف بردند،آن گاه بازگشتند، درحالي که کودک سه ساله اي را با رخساري هم چون ماه شب چهارده بردوش گرفته بودند و فرمودند:اي احمد بن اسحاق! اگرپيش خدا و فرستادگان الهي، قرب ومنزلت نداشتي، فرزندم را به تونشان نمي دادم .اين کودک هم نام وهم کنيه پيامبر(ص) است وزمين را ازعدل وداد پرمي کند، آن سان که ازظلم وجور پرشده باشد.اين روايت که شيخ صدوق آن را در «کمال الدين وتمام النعمه» نقل کرده، به روشني بيانگرتلاش هاي امام حسن عسکري(ع) درپاسخ گويي به پرسش هاي مکررشيعيان درباره جانشين خود يعني امام عصر(عج) است .