میلاد امام هشتم حضرت ثامن الحجج امام رضا (ع) بر عموم مسلمین جهان مبارک باد مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط آقاي مسعود رضا زاده   
شنبه ، 15 شهریور 1393 ، 06:53

T-EMAMREZA

سلطانی و ما رعیت ملک تو رضاییم

همواره در این سلطنتت جمله گداییم
کی تحفه ی شاهانه به پابوس تو گیریم

ما منتظر تذکره ی کرب و بلاییم . . .