Portal Info
Travel

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار از بازدید رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان‌رضوی و هیئت همراه از مرکز جوین خبر داد.

قاسم قاسمی با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی مرکز جوین، پس از دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار، دومین مقصد رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی پس از انتصاب وی به این سمت بود، گفت: در این بازدید که با همراهی هیئت‌رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار همراه بود، از ظرفیت‌ها، فضاهای آموزشی و مزارع کشاورزی مرکز جوین بازدید شد. وی با ابراز خرسندی از توسعه دانشگاه آزاد اسلامی مرکز جوین در سال‌های اخیر گفت: حمایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار در زمینه‌های مختلف آموزشی، پژوهشی و مالی و نیز مساعدت و همراهی همه‌جانبه مسئولان شهرستان در رشد و توسعه کمی و کیفی این مرکز دانشگاهی، نقشی بسزا داشته و باعث حضور حداکثری متقاضیان تحصیل در این مرکز دانشگاهی شده است. رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار، گسترش رشته‌های مرکز جوین، راهکارهای جذب دانشجو و ایجاد مدارس سما در جوین را از دیگر موضوعات مطرح‌شده در حاشیه دیدار رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان‌رضوی و هیئت‌همراه از مرکز جوین عنوان کرد.

Rock music
Magical travel