Portal Info
Travel

در ادامه بازدیدهای رئیس جدید دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی ومشهد صورت گرفت: بازدید دکتر مرادی از مجتمع بین الملل گلبهار دانشگاه آزاد اسلامی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و مشهد صبح امروز از مجتمع بین المللی گلبهار بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی، دکتر محسن مرادی در ادامه بازدیدهای خود از دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با حضور در مجتمع بین المللی گلبهار دانشگاه آزاد اسلامی از بخش های مختلف این مجتمع دانشگاهی بازدید کرد. دکتر مرادی از سالن آمفی تئاتر 740 نفری، کتابخانه و سالن های مطالعه، آزمایشگاه ها، کارگاه هیدرولیک و پنوماتیک، کارگاه تهویه مطبوع تابستانی، کارگاه حرارت مرکزی با آبگرم، سالن CNC ، کارگاه تراشکاری و فلزکاری، مجموعه سالن ورزشی و بخش های اداری و آموزشی مجتمع گلبهار بازدید کرد. وی همچنین از پروژه زمین های شرکت تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در گلبهار دیدن کرد و برای بهره وری تعاونی و ارتقاء سطح رفاه و تامین مسکن کارکنان، بررفع موانع موجود و تسریع در اجرای این پروژه تاکید کرد. گفتنی است: مجتمع دانشگاهی گلبهار در سایتی به مساحت 208 هکتار و 21 هزار مترمربع با زیربنای اداری و آموزشی در سال 1386 راه اندازی شد.

Rock music
Magical travel