جمعه, 30 مهر 1400

آخرین اخبار

جستجوی کتاب در کتابخانه واحدهای استان

کمیسیون دائمی دانشگاه آزاد استان خراسان رضوی

مراکز رشد

طي حكمي از سوي دكتر طاهري لاري رياست دانشگاه آزاد اسلامي استان، آقاي ميثم واحديان عضو محترم هيات علمي واحد بردسكن به بعنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامي واحد بردسكن منصوب شد.