دوشنبه, 31 خرداد 1400

آخرین اخبار

جستجوی کتاب در کتابخانه واحدهای استان

کمیسیون دائمی دانشگاه آزاد استان خراسان رضوی

مراکز رشد

دکتر طاهری لاری:
رویکرد دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی در سال 1400 توسعه و گسترش فعالیت های دانش بنیان است

🔻رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی در اولین جلسه شورای مدیریت فعالیت های اقتصاد دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی استان که با حضور رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی، ظهر امروز در محل دبیرخانه هیات امنا دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی برگزار شد، ضمن تاکید بر اهمیت تاسیس سرای فناوری های هوشمند و سلامت دانشگاه، بر توسعه و گسترش فعالیت های اقتصادی دانش بنیان در سال 1400 تاکید کرد.