جمعه, 30 مهر 1400

آخرین اخبار

جستجوی کتاب در کتابخانه واحدهای استان

کمیسیون دائمی دانشگاه آزاد استان خراسان رضوی

مراکز رشد

بازدید  آقای دکتر ناطق گلستان معاون هماهنگی  و رئیس دبیرخانه هیات امناء دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی و هیات همراه
از فضاهای آموزشی، پژوهشی، ورزشی و فرهنگی و حضور در مزار شهدای گمنام و دیدار با ریاست و هیات رییسه دانشگاه آزاد اسلامی قوچان
photo 2021 01 26 17 27 39