پنج شنبه, 16 ارديبهشت 1400

photo 2021 01 23 09 23 24 2

معاون هماهنگی و رئیس دبیرخانه هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی در چهاردهمين نشست شوراي اطلاع رساني دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي خبر داد:

یکپارچه سازی کتابخانه های واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی/ احیای سایت دبیرخانه استان