یکشنبه, 30 خرداد 1400

آخرین اخبار

جستجوی کتاب در کتابخانه واحدهای استان

کمیسیون دائمی دانشگاه آزاد استان خراسان رضوی

مراکز رشد

با پیگیری همکاران واحد نیشابور و رئیس مرکز خدمات آزمایشگاهی و تحقیقاتی استان خراسان رضوی، آزمایشگاه فناوری و فراورش مواد نو دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور موفق به عضویت فعال در شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گردید.