شنبه, 04 بهمن 1399

با پیگیری همکاران محترم واحد نیشابور و رئیس محترم مرکز خدمات آزمایشگاهی و تحقیقاتی استان، آزمایشگاه فناوری و فراورش مواد نو دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور موفق به عضویت فعال در شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گردید.