پنج شنبه, 16 ارديبهشت 1400

با پیگیری همکاران واحد نیشابور و رئیس مرکز خدمات آزمایشگاهی و تحقیقاتی استان خراسان رضوی، آزمایشگاه فناوری و فراورش مواد نو دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور موفق به عضویت فعال در شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گردید.