پنج شنبه, 16 ارديبهشت 1400

WhatsApp Image 2020 11 17 at 95711 PM

🔹جلسه جناب آقای دکتر دهقانی فیروزآبادی (معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری و ریاست شبکه پژوهشی و آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی) با روسای استانها و روسای مراکز خدمات آزمایشگاهی و تحقیقاتی استانها در خصوص نحوه اجرای شیوه نامه راه اندازي و بهره برداري از آزمایشگاه ها و کارگاه هاي مرکزي (تحقیقاتی/کاربردي) دانشگاه

🔸با حضور معاون هماهنگی و رئیس دبیرخانه هیات امنای استان خراسان رضوی و رئیس مرکز خدمات آزمایشگاهی و تحقیقاتی استان خراسان رضوی