شنبه, 04 بهمن 1399
  • ریاست استان خراسان رضوی
  • مسعود طاهری لاری
   دکترای تخصصی
  • مدیریت

  • رییس دبیرخانه هیات امنای استان
   احمد ناطق گلستان
   دکترای تخصصی
  • مدیریت

  • معاون علوم پزشکی استان
  • ناصر سنجر موسی
   فوق تخصص
  • جراحی پلاستیک

  •  رییس شورای تخصص آموزشی 
  • مهدی یعقوبی
  • دکترای تخصصی
  • برق

  • رییس شورای تخصصی اداری مالی
  • محمد علی علیزاده
  • دکترای تخصصی

  • رییس شورای تخصصی فرهنگی دانشجویی
  • علی اصغر یساقی
  • دکترای تخصصی

  • رییس شورای تخصصی پژوهشی
  • سعید خیاط مقدم
  • دکترای تخصصی
  • مدیریت

  • رئیس مرکز خدمات آزمایشگاهی و تحقیقاتی
  • سید عابد حسینی
  • دکترای تخصصی
  • برق

  • کارسناس مسئول اداری و مالی و پشتیبانی
  • محمد رضا بخش امین
  • فوق لیسانس

  • کارشناس مسئول آموزشی و تحصیلات تکمیلی
  • سعید منیری
  • فوق لیسانس
  • کشاورزی

  • کارشناس مسئول پژوهش وفناوری
  • حمید رضا آزامی
  • فوق لیسانس
  • کامپیوتر

  • کارشناس مسئول دانشجویی فرهنگی
  • علیرضا عبدالهی
  • دکترای تخصصی
  • تاریخ

  • مسئول دفتری
  • حسین کلانتر
  • کارشناس
  • مدیریت