جمعه, 01 بهمن 1400

585407b7f20b78916c465eacc9e034ec nategh min

معاون هماهنگی و برنامه ریزی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی

دکتر احمد ناطق گلستان

دکترای مدیریت مالی

استادیار گروه مدیریت

 

سازمان سما

طراحي شده توسط اداره فناورى اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامى مشهد