پنج شنبه, 16 ارديبهشت 1400

 مرکز خدمات آزمایشگاهی و تحقیقاتی استان خراسان رضوی

آدرس: مشهد، خیابان چمران 15، ساختمان دانشگاه آزاد اسلامی استان، طبقه سوم

تلفن: 05138536009