جمعه, 01 بهمن 1400

khafi

خانم دکتر آرزو سادات خافی

 کارشناس ارزیابی، نظارت و کنترل کیفیت

مرکز خدمات آزمایشگاهی و تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی

 photo 2021 10 23 20 38 45

آقای مهندس سپهر عابدی

 کارشناس بازاریابی و فروش

مرکز خدمات آزمایشگاهی و تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی 

سازمان سما

طراحي شده توسط اداره فناورى اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامى مشهد