جمعه, 01 بهمن 1400

مرکز خدمات آزمایشگاهی و تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی در 14 مهرماه 1398 با حمایت های ویژه ریاست دانشگاه آزاد اسلامی استان و رئیس دبیرخانه هیات امناء استان و با تلاشهای مستمر و جدی آقای دکتر سید عابد حسینی تاسیس و راه اندازی گردید. 

هدف این مرکز اعمال مدیریت متمرکز و اجرای فرآیندهای برنامه ریزی، اجرا و کنترل فعالیت های جاری واحدهای پژوهشی (مراکز تحقیقاتی/پژوهشکده ها)، آزمایشگاه ها و کارگاه های استان خراسان رضوی است. این مرکز بازوی اجرایی شبکه پژوهشی و آزمایشگاهی در راهبری شبکه های آزمایشگاهی و تحقیقاتی می باشد و مسئولیت اجرا و راهبری سیاستها، راهبردها و برنامه های شبکه پژوهشی و آزمایشگاهی به منظور توسعه پشتیبانی از فعالیت های واحدهای پژوهشی و سامانه های ساها و ساتا را در استان بر عهده دارد.

سازمان سما

طراحي شده توسط اداره فناورى اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامى مشهد