جمعه, 01 بهمن 1400

 مرکز خدمات آزمایشگاهی و تحقیقاتی استان خراسان رضوی

آدرس: خراسان رضوی، مشهد، خیابان چمران 15، ساختمان دانشگاه آزاد اسلامی استان، طبقه اول

تلفن: 05138536924

سازمان سما

طراحي شده توسط اداره فناورى اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامى مشهد