پنج شنبه, 05 خرداد 1401

دبیرخانه راهبری سند تحول و تعالی استان خراسان رضوی با همکاری اعضای هیأت علمی استان تشکیل شده است.

 

 • دبیر کمیته تدوین و پایش سند استان: آقای دکتر حمید طباطبایی
 • مسئول تفاهم نامه عملکردی استان: آقای دکتر میلاد سلطانی
 • مسئول سند آمایش استان: آقای دکتر علیرضا داودی و آقای دکتر تورج صادقی
 • مسئول سند تحول و تعالی استان: آقای دکتر بابک اسماعیل پور
 • مسئول تحلیل سند راهبردی استان: خانم دکتر ساحل فرخیان

Sanad Tahavol2

 

جهت دانلود فایل سند رو تصویر کلیک کنید

این دبیرخانه در حال انجام فعالیت های زیر است:

 

 • اختصاص مکان جهت دبیرخانه
 • تکمیل مشاورین علمی دبیرخانه
 • انتصاب مسئول دبیرخانه
 • برگزاری شورای استانی
 • ایجاد کار گروه های تخصصی لازم
 • برگزاری کارگاه های آموزشی جهت رؤسا، مدیران، اعضای هیأت علمی و کارکنان واحدها و مراکز استان

طراحي شده توسط اداره فناورى اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامى مشهد