جمعه, 01 بهمن 1400

8724

کارشناس برنامه ریزی و ارزیابی

دکتر میلاد سلطانی

دکترای هوش مصنوعی

مربی گروه مهندسی کامپیوتر

 

 

کارشناس طرح های اقتصاد دانش بنیان

مهندس میثم عبداله نژاد

کارشناس ارشد هوش مصنوعی

 

کارشناس بودجه

دکتر احمد حسین زاده

دکترای حسابداری

سازمان سما

طراحي شده توسط اداره فناورى اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامى مشهد