جمعه, 01 بهمن 1400

3445

مدیر کل برنامه ریزی و امور اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی

دکتر حمید طباطبایی

دکترای هوش مصنوعی

استادیار گروه مهندسی کامپیوتر

 

سازمان سما

طراحي شده توسط اداره فناورى اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامى مشهد